خانه   »   
سرور
   »   
Cisco UCS M-Series
   »   
معماری سری M

معماری سری M

همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می نمائید معماری سری M به طور کامل بررسی شده است.

 معماری سری M