خانه   »   
امنیت
   »   
Cisco OpenDNS

Cisco OpenDNS

وابستگی شبکه ها به این پروتکل به ظاهر ساده، تا حدی است که در صورت فقدان پروتکل DNS ، ارتباطات شبکه ای و اینترنتی بسیار سخت و طاقت فرسا و حتی غیر ممکن خواهد شد.

 Cisco OpenDNS

همین پرکاربرد بودن این پروتکل در شبکه ها می تواند سازمان ها را از نظر امنیتی تهدید نماید لذا توجه به نکات امنیتی در ارتباط با این پروتکل محبوب بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. آمار تکان دهنده زیر، گویای همین امر می باشد.

 Cisco OpenDNS
 Cisco OpenDNS