خانه   »   
امنیت
   »   
FirePower Management Center

FirePower Management Center

پس از تحول امنیتی بزرگی که در سیسکو با خرید SourceFire رخ داد، دیگر نرم افزار های سنتی مانند CSM ، ASDM و یا  IME نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند. FireSight مدیریت متمرکز برای کنترل سیستم امنیتی جدید خواهد بود.
FireSight باید به صورت جداگانه و بر روی سخت افزار مخصوص و یا Virtual پیاده سازی شود. کلیه عملیات مانیتورینگ و پیکربندی توسط FireSight صورت می گیرد.

 FirePower Management Center