خانه   »   
Router/Switch
   »   
VSS
   »   
بررسی معماری

بررسی معماری

همانگونه که در تصویر ملاحظه می نمائید معماری VSS بر روی دو دستگاه سوئیچ بررسی شده است. در حالت VSS، ما دارای یک Control Plane به صورت Active/Standby Hot و Data Plane به صورت Active-Active هستیم.

 بررسی معماری VSS