خانه   »   
Router/Switch
   »   
Cisco Router ASR 1000
   »   
قابلیت ها

قابلیت ها

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می نمائید سری ASR1000 بیش از 2700 قابلیت دارد، که در این تصویر برخی از مهمترین قابلیتها مورد بررسی قرار گرفته است.

 قابلیت های روتر ASR1000