خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Virtual Port Channel

Virtual Port Channel

قابلیت VPC، یکی از قابلیت های سوئیچ های خانواده Nexus می باشد، که می تواند ارتباط بین سوئیچ پایین دستی را به 2 شاسی مجزا به صورت یک Port Channel پیاده سازی نماید. می توان تصور کرد که این فناوری شبیه VSS و یا Stack در سوئیچ های IOS سیسکو می باشد.
نکته بسیار جالب در vPC مستقل بودن Control Plane در هر دو سوئیچ است. با بهره گیری از این فناوری میزان HA به شدت افزایش پیدا می کند و طراحی شبکه بسیار ساده تر صورت می گیرد.

 Virtual Port Channel