خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
FEX
   »   
Cisco UCS 2200 Fabric Extender

Cisco UCS 2200 Fabric Extender

سوئیچ های Blade سیسکو از لحاظ Networking تحولی بسیار چشم گیر در طراحی Data Center بوجود آوردند. در این قسمت به بررسی FEX موجود در شاسی Blade و ارتباط با سوئیچ Parent آن می پردازیم.
در هر Blade می توان 2 دستگاه FEX قرار داد که نقش I/O Module را بازی می کند. این سوئیچ ها به صورت FEX و توسط F.I(Fabric Interconnect)   مدیریت می شوند.

 Cisco UCS 2200 Fabric Extender