خانه   »   
Collaboration
   »   
Cisco Unity Connection
   »   
نکات مهم در طراحی

نکات مهم در طراحی

در تصویر زیر میزان پهنای باند و Latency در طراحی راهکار Single Inbox مورد بررسی قرار گرفته است.

نکات مهم در طراحی Unity