خانه   »   
Collaboration
   »   
Recording (MediaSense)
   »   
سخت افزار مورد نیاز

سخت افزار مورد نیاز

در تصویر زیر، منابع سخت افزاری مورد نیاز جهت پیاده سازی MediaSense مورد بررسی قرار گرفته است.

سخت افزار مورد نیاز برای MediaSense