خانه   »   
Collaboration
   »   
Contact Center

Contact Center

Contact Center به عنوان راه حلی کاربردی برای پاسخگویی خودکار تماس ها در سازمان های کوچک و بزرگ است. با توجه به گزارشات ارائه شده توسط Gartner، سیسکو سالهاست به عنوان Leader در این عرصه شناخته شده است.

Contact Center

قابلیت های فراوان و ارائه سرویس های متنوع و دائمی سیسکو باعث شده این محصول جزء یکی از سود آورترین محصولات سیسکو به شمار آید.

Contact Center