خانه   »   
Collaboration
   »   
Report & Billing

Report & Billing

این نرم افزار بر اساس فایل CDR ی که توسط CUCM تولید می شود، می تواند کلیه اطلاعات شامل زمان تماس، شماره تماس ورودی، شماره تماس خروجی و سایر جزئیات بر حسب کاربر و بر اساس مدل جستجو، ارائه نماید.
این نرم افزار قابلیت اتصال به Active Directory و یا دیتابیس کاربران خود CUCM را داراست.

Report & Billing

از مهمترین قابلیت های این سیستم امکان ارائه آمار پاسخگویی مشترک است که می توان برای کاربران مورد نظر تعیین و گزارش آن را استخراج نمود.

Report & Billing

با استفاده از این نرم افزار می توان با تعیین فرمول های دلخواه و نحوه محاسبات مالی برای مشترکین مورد نظر قبض صادر نمود.

Report & Billing

مدیریت دسترسی نرم افزار بر اساس مدل RBAC بوده و می توان دسترسی کلیه کاربران را در سه لایه admin، supervisor، member مشخص نمود.

Report & Billing

سایر ویژگی های نرم افزار عبارتند از :
- امکان گروه بندی مشترکین
- امکان تعریف Blacklist جهت عدم نمایش تاریخچه تماس های شماره در سیستم
- ارائه گزارش تماس های هر مشترک
- ارائه گزارش بیشترین مصرف کنندگان
- مشاهده Log تماس ها برای هر مشترک
- مشاهده Log تماس کارمندان هر بخش برای مدیریت
- گزارش کاربران آنلاین سیستم
- گزارش عملکرد هر کاربر